Dekkers Online Psycholoog

VAN PERSOONLIJKE WENS NAAR PERSOONLIJKE GROEI

 

     
Hoe ziet mijn dienstverlening eruit?
   

 

Tarieven
Arbeidgerelateerde vraagstukken zijn per definitie zeer complex omdat er minimaal 3 partijen bij betrokken zijn nl. de medewerker zelf, zijn/haar privé situatie (partner/gezin) en de werkgever. Afhankelijk van de insteek van de dienstverlening wordt een prijs afgesproken of per consult of per traject. Bij individuele trajecten wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de draagkracht van de medewerker.

 

 

Neem contact met mij op via email

© 2002- 2003 Dekkers Online Psycholoog Alle rechten voorbehouden